"מני נפתלי לא פנה אלי כהוד מעלתה"
מועדון ארוחת הבוקר