בן לינון: "אתה מאמין שהעוצמה של ישראל היא בגלל ביבי?"
ינון מגל ובן כספית