"אתה יכול להזכיר לי מתי נתניהו קיים הסכם?"
גיא פלג