"הצבעתי לכחול לבן, ואני מצפה מהם לקחת את ההצעה של נתניהו"
גיא פלג