"לא כל מצב של ניגוד עניינים, הוא בהכרח ביצוע עבירה פלילית"
גיא פלג