"איזה שטויות תפסיקי לדבר שטויות"
מועדון ארוחת הבוקר