שר האוצר עתיד להודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים
איפה הכסף