"הפכנו להיות עם קהות חושים לגבי אלה שגידלו אותנו"
סיון כהן