"לפי סקרים ליברמן לא עובר את אחוז החסימה"
יורם שפטל