"אין אף חרדי בצבא, אם הייתי חילוני הייתי יורד מהארץ"
ניסים משעל