"הוצאתי כמה דברים מהלב, כמו שאני מוציא שירים"
ג'ודי שלום ניר מוזס