"הפוליטיקאים לא צריכים לקבל משכורת עד שלא מרכיבים ממשלה"
מועדון ארוחת הבוקר