"במשפחה שלי כולם בלחץ ולא ברור מאיזו סיבה"
בראייה אחרת