"משהו באדם שבה התערבב ויש פה חוסר אוביקטיביות"
בראייה אחרת