"כוח לא יפתור את הבעיה עם הפלסטינים"
ינון מגל ובן כספית