יש לעמיר פרץ הזדמנות להראות שהוא המבוגר האחראי
גיא פלג