פתרון מקורי לסכנה הבטיחותית של מפעילי העגורנים
גיא פלג