רצת המרתון החרדית לא תשתתף באולימפיאדה
דידי לוקאלי