"העמדה הפורמלית של פקידי האוצר היא שאין אפילו שקל אחד"
איפה הכסף