"מדובר בדו"ח רזה ומצומצם ביחס לדו"ח המקורי"
איפה הכסף