"זאת פרשה מאוד רגישה מצידו של דנקר"
בן כספית ואריה אלדד