לקראת פיזור הכנסת והצהרת האיש והליברמן
מועדון ארוחת הבוקר