"כדי להיות עצמאי ולהצליח צריך להקדיש את עצמך"
אלון גל