"יש רוקרים שמתים בגיל 27 - אני הוצאתי אלבום"
איריס קול