ינון: "אם תבדוק ב-8200 תראה שהרוב אשכנזים"
ינון מגל ובן כספית