"עצוב שגאולה כבר לא איתנו - האש הבוערת כבתה"
הקבינט