האם עדיין קיימת סכנה של מנהרות בגבול הצפון?
הקבינט