"על הדברים הללו צריך להישען כדי להטיב את החיים"
מיכל דליות