"מאיפה יש לביבי זמן להתעסק ברווחה ובבריאות?"
זהבי עצבני