דטנר: כל מי שמעורב בניהול הבימה צריך להיענש
איפה הכסף