"צריך להגן על כל אזרח מכל משמר"
ינון מגל ובן כספית