המאזין: "אנחנו הולכים לבחירות בפעם השלישית בגלל השיטה"
יורם שפטל