"המצב בבתי החולים בתחום הסיעודי הוא על הפנים"
יורם שפטל