"אני מקבל הודעות מכל העולם הערבי"
מועדון ארוחת הבוקר