"ההכרעה דרמטית וצריכה להגיע לקלפי ולא לביהמ"ש"
אילה חסון