"התושבים חששו כי סיפרו להם סיפורי בדים"
ינון מגל ובן כספית