הפנסיות התקציביות הן כאבן ריחיים על המדינה
אראל סג"ל