צעירים יהודים בניו יורק מתחמשים ברובה ומסיירים ברחובות
בן כספית ואריה אלדד