האירוע המצער של העשור: פטירתו של מאיר איינשטיין ז"ל
ספורט