המאזין לשפטל: "אתה עושה שסע בתוכנית שלך"
יורם שפטל