"אני ימני אבל לרה"מ אין את הקול שלי אוטומטית"
יורם שפטל