"האיראנים ישימו אותנו בבנק המטרות שלהם"
ניסים משעל