"חולדאי מורם מהעם, הוא נח לו במגדל השן"
זהבי עצבני