"יכול להיות מצב שהיה איזשהו כשל תכנוני במערכות הביוב בבניין"
איפה הכסף