"מנהיגים צריכים להיות קצת משוגעים"
מועדון ארוחת הבוקר