מאזין: "ברגע שיהודייה מתבטאת כך זה כואב לי"
זהבי עצבני