"נתניהו פעל בניגוד לחוק במינוי השרים החדשים"
זהבי עצבני