מאזין: "ארדן הוא משרי המשטרה הגרועים בתולדות המדינה"
זהבי עצבני