"עיתונאים מציגים תמונה מעוותת של המציאות"
אילה חסון