"אם הרב יוסף לא יתנצל, אגיש נגדו תביעת דיבה"
בן כספית ואריה אלדד